Kochane przez zwierzęta

Warunki użytkowania

Prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej

Masz prawo zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej Maxi Zoo i możesz złożyć taką rezygnację poprzez:

  • zastosowanie się do udostępnianych Ci wskazówek dotyczących rezygnacji z danej komunikacji marketingowej;
  • jeżeli posiadasz konto na stronach Maxi Zoo, możesz mieć opcję zmiany swoich preferencji zgody/rezygnacji w odpowiedniej sekcji edytowania ustawień konta; lub
  • skontaktowanie się z nami.

Pragniemy zauważyć, że nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania komunikacji marketingowej, możesz nadal otrzymywać od Maxi Zoo komunikaty administracyjne, takie jak potwierdzenia zamówień  i powiadomienia o działalności na Twoim koncie (np. potwierdzenia z konta, zmiany hasła, itd.).

Dostęp i zmiana

Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz w każdym czasie przesłać nam wniosek o uzyskanie dostępu.

Masz również prawo zażądać, aby Maxi Zoo dokonało korekty wszelkich niezgodności w Twoich danych osobowych. Jeżeli posiadasz konto na stronach  Maxi Zoo dla, można tego dokonać za pośrednictwem odpowiedniej sekcji „twoje konto” lub „twój profil” na Stronie Maxi Zoo (o ile jest to dostępne). W innym przypadku, możesz przesłać nam wniosek o zmianę twoich danych.

Bezpieczeństwo danych

W celu zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, Maxi Zoo wdrożyło szereg środków bezpieczeństwa, między innymi: 

  • Bezpieczne środowisko operacyjne – Maxi Zoo przechowuje Twoje dane w bezpiecznym środowisku operacyjnym dostępnym wyłącznie dla pracowników, agentów i wykonawców Maxi Zoo w zakresie, w jakim jest to dla nich niezbędne. Maxi Zoo przestrzega również standardów powszechnie przyjętych w branży pod tym względem.
  • Kodowanie informacji związanych z płatnościami – Maxi Zoo wykorzystuje obowiązujące w branży standardy w celu kodowania mającego na celu ochronę wrażliwych informacji finansowych, takich jak informacje na temat kart kredytowych przesyłane przez Internet (np. Podczas dokonywania płatności za pośrednictwem sklepów online Maxi Zoo).
  • Potwierdzenie tożsamości przed uzyskaniem dostępu do konta – Maxi Zoo wymaga od swoich zarejestrowanych konsumentów, by zweryfikowali swoją tożsamość (np. Login i hasło), zanim mogą uzyskać dostęp lub wprowadzić zmiany w koncie. Ma to na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi.

Prosimy zauważyć, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanowisz udostępnić publicznie, np. na społecznościowych stronach internetowych.

Przechowywanie danych

Maxi Zoo przechowuje Twoje dane tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla określonych celów, uwzględniając również naszą potrzebę udzielenia odpowiedzi na zapytania i reklamacje lub rozstrzygnięcia problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług, a także zastosowania się do obowiązujących przepisów  prawa.

To oznacza, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez uzasadniony czas od Twojej ostatniej interakcji z nami. Kiedy zgromadzone przez nas dane osobowe przestaną być potrzebne, dokonamy ich zniszczenia lub usunięcia w bezpieczny sposób.

Skontaktuj się z nami

Maxi Zoo występuje w charakterze administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarza w ramach niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub praktyki Maxi Zoo dotyczącej przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt:

Telefon: 48 22 276 26 20

Maxi Zoo Polska Sp. z o.o.

  1. Wybrzeże Gdyńskie 6 D

01-531 Warszawa

Copyright © maj 2016 Maxi Zoo

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.